1/10/15

Outubro, mes internacional das bibliotecas escolares
A chave para o pasado, presente e futuro.
Saber, un poder para a vida.

Tras unha profunda crise persoal, o señor Lessmore redescubre a grata e infinita compañía que lle pode proporcionar a lectura, bálsamo para súa dor e entretenimiento para seu espíritu. Entrégase con entusiasmo aos libros e á transmisión do gusto por eles, mentras vai escribindo, pausadamente, unha sorte de diario, o libro da súa vida. Tenro homenaxe ao lector que todos levamos dentro -al menos en potencia- e delicada -se ben asequible- metáfora de cómo as mesmas paixóns que nos axudan a vivir poden ocultar carencias e medos; así, a paixón literaria exerce unha función terapéutica no espíritu de Lessmore, pero tamén propicia a súa soidade ao aillamento, coma se desexara so vivir nos libros e rechazara la acción,los problemas e os vínculos emocionais que comporta a prosaica vida cotidiá. As magníficas ilustracións reproducen a estética norteamericana de mediados do século e, coas súas cálidas tonalidades ocre, redundan na atmósfera de melancolía que parece rodear ao protagonista, un personaxe tan solitario como entrañable.

¡Os libros que non se len morren!